Tıbbi Cihaz Biyouyumluluk ve Klinik Değerlendirme Eğitimi Gerçekleştirildi