YÜEF-İKTAL bünyesi içerisinde yer alan laboratuvarlar ve testler

 

YÜEF-İKTAL bünyesi içerisinde yer alan laboratuvarlar;

 • Hücre Kültürü Laboratuvarı (TOKSLAB)
 • Toksikoloji Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (TOKSLAB)
 • Elektrokimya Laboratuvarı (KİMLAB)
 • Multidisipliner Analiz Laboratuvarı I (KİMLAB)
 • Multidisipliner Analiz Laboratuvarı II (KİMLAB)
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı (MİKLAB)
 • Farmakognozi ve Fitoterapi Ar-Ge Laboratuvarı I (FİTOLAB)
 • Farmakognozi ve Fitoterapi Ar-Ge Laboratuvarı II (FİTOLAB)
 • Farmakognozi ve Fitoterapi Ar-Ge Laboratuvarı III (FİTOLAB)

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı altında yer alan Toksisite Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında aşağıda detayları verilen analiz ve değerlendirmeler yayınlanmış olan ulusal ve/veya uluslararası kılavuzlar doğrultusunda yapılmaktadır.

 • Yeni ilaç adayı moleküllerin klinik öncesi yapılması gereken toksisite testleri,
 • Tıbbi cihaz geliştirme aşamasında biyouyumluluk testleri,
 • Kozmetik ürün etkinlik ve güvenlilik analizleri,
 • Kimyasal maddeler, biyosidal ürünler, kozmetik ürünler ve diğer tüketim maddeleri için toksikolojik risk değerlendirmesi,
 • İlaç etken maddeleri için Avrupa Birliği kuralı gereği yapılması gereken PDE (izin verilen günlük maruz kalma değerlendirmesi) ve OEL (Mesleki Maruz Kalma Limiti) değerlendirmesi,
 • İlaç etken maddesi ve bitmiş üründe impüriteler için toksikolojik risk değerlendirmesi ve toksikolojik analizler,
 • Kimyasal madde ve doğal maddeler için in vitro ve in vivo yöntemlerle serbest radikal toksisite değerlendirmesi ve antioksidan aktivite ölçümleri,
 • Her türlü materyalde ağır metal ve eser element analizleri
 • Tıbbi cihazlar için performans ve gereklilikler testleri