Hakkımızda


Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlaç, Kozmetik ve Tıbbi Cihaz Ar-Ge Laboratuvarı (YUEF-İKTAL), T.C. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2017 yılının Temmuz ayında kurulmuş bir araştırma laboratuvarıdır.

YÜEF-İKTAL, ilaç, kozmetik ve tıbbi cihaz sanayiine preklinik etkinlik ve güvenlilik araştırma ve çalışmalar alanında hizmet sunar.

İlaç, kozmetik ve tıbbi cihazlar için araştırma ve geliştirme aşamasında ihtiyaç duyulan in vivo testler ve araştırmalar için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma Merkezi (YÜDETAM)’nin imkânlarını kullanmaktadır.

YÜEF-İKTAL’ın organizasyon yapısı tasarlanırken destekleyicilerin beklentilerini karşılamak ve memnuniyetini artırmak temel alınmıştır. Bu temel, proseslerin gereksinimleri ile birleştirilmiş ve organizasyon yapısı belirlenmiştir.  Yönetim kademeleri hızlı reaksiyon verebilmek ve faaliyet gösterilen alanın gerektirdiği esneklikte davranabilmek amacıyla yatay olarak yapılandırılmıştır. Yatay yapılanma ile çalışanların uzmanlıklarını ön plana çıkarmaları, yetki, sorumluluk ve insiyatiflerini kullanabilmelerine olanak tanınmıştır.

YÜEF-İKTAL’ın organizasyon yapısı 9 (dokuz) otorite hattından ibarettir. Yapıda yer alan seviyeler;

 • YÜ Mütevelli Heyet Başkanı
 • YÜ Rektörü
 • YÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı
 • Laboratuvar Yöneticisi
 • Kalite Sistem Yöneticisi
 • Kalite Sistem Yönetici Yardımcısı
 • Laboratuvar Sorumluları
 • Laboratuvar Sorumlu Yardımcıları
 • Uzman

seviyeleri olarak tanımlanmıştır.

YÜEF-İKTAL  içerisinde yer alan laboratuvarlar;

 • Hücre Kültürü Laboratuvarı (TOKSLAB)
 • Toksikoloji Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (TOKSLAB)
 • Elektrokimya Laboratuvarı (KİMLAB)
 • Multidisipliner Analiz Laboratuvarı I (KİMLAB)
 • Multidisipliner Analiz Laboratuvarı II (KİMLAB)
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı (MİKLAB)
 • Farmakognozi ve Fitoterapi Ar-Ge Laboratuvarı I (FİTOLAB)
 • Farmakognozi ve Fitoterapi Ar-Ge Laboratuvarı II (FİTOLAB)
 • Farmakognozi ve Fitoterapi Ar-Ge Laboratuvarı III (FİTOLAB)

 

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı altında yer alan Toksisite Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında aşağıda detayları verilen analiz ve değerlendirmeler yayınlanmış olan ulusal ve/veya uluslararası kılavuzlar doğrultusunda yapılmaktadır.

 • Yeni ilaç adayı moleküllerin klinik öncesi yapılması gereken toksisite testleri,
 • Tıbbi cihaz geliştirme aşamasında biyouyumluluk testleri,
 • Kozmetik ürün etkinlik ve güvenlilik analizleri,
 • Kimyasal maddeler, biyosidal ürünler, kozmetik ürünler ve diğer tüketim maddeleri için toksikolojik risk değerlendirmesi,
 • İlaç etken maddeleri için Avrupa Birliği kuralı gereği yapılması gereken PDE (izin verilen günlük maruz kalma değerlendirmesi) ve OEL (Mesleki Maruz Kalma Limiti) değerlendirmesi,
 • İlaç etken maddesi ve bitmiş üründe impüriteler için toksikolojik risk değerlendirmesi ve toksikolojik analizler,
 • Kimyasal madde ve doğal maddeler için in vitro ve in vivo yöntemlerle serbest radikal toksisite değerlendirmesi ve antioksidan aktivite ölçümleri,
 • Her türlü materyalde ağır metal ve eser element analizleri
 • Tıbbi cihazlar için performans ve gereklilikler testleri

Vizyonumuz: Sağlıkta kalitenin sürekliliğini sağlamayı kendine ilke edinen, ulusal Ar-Ge çalışmalarını destekleyen, canlıları ve doğayı koruyan, uluslararası standartlara uygun, güvenilir ve alanında öncü bir laboratuvar olmak.

Misyonumuz: Yeditepe Üniversitesinin misyonu ışığında, topluma karşı sorumluluklarımızın bilincinde, bilimsel çalışmalarda kalite ve güvenliği arttırarak uluslararası kalite standartlarını uygulayan ve böylece laboratuvar saygınlığını ve müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutan bir laboratuvar olmak.

Yeditepe Üniversitesi İlaç, Kozmetik, Tıbbi Cihaz Ar-Ge ve Analiz Laboratuvarı YÜEF-İKTAL, İnsanların sağlıklı ve yüksek standartta bir yaşam sürmelerini sağlayacak etkin ve güvenilir ilaç, kozmetik ve tıbbi cihaz ürünlerini araştırarak, geliştirerek, üreterek ve izleyerek ülkemize ve insanlığa katkı yapmak ve bu ilaç, kozmetik veya tıbbi cihaz ürünlerini üretip ülkemizde katkı yapmak isteyen sanayii kuruluşlarına destek olmak için aşağıda ana hatlarıyla belirtilen bir kalite politikası oluşturmuş ve uygulamaktadır.
Laboratuvarın Yönetim sistemi çalışmaları ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen test/analiz işlemleri TS EN ISO IEC 17025 standardının şartlarını karşılamakta ve yapılan ölçümlerin ulusal ve/veya uluslararası SI birimlerine göre izlenebilirlik zincirinin sürekliliği sağlanmaktadır.
YÜEF-İKTAL, insan sağlığının ve yaşamının her şeyden önemli olduğuna inanır ve bu nedenle vizyonunu gerçekleştirirken ilaç, kozmetik ve tıbbi cihaz ar-ge çalışmalarının en mükemmel şekilde yapılması için her türlü önlemi alır.
Ulusal ve uluslararası mevzuatları ve standartları çalışmalarında rehber edinir. İyi bilimsel uygulama yöntemlerini tüm faaliyetlerinde yaygın olarak uygular.
Gerçek gelişmenin, araştırmacıların ve uygulayıcıların gelişiminin sağlanması ile olduğuna inanır ve bünyesinde çalışanların gelişimini sağlamak için destek sağlar.
Yerine konamaz tek kaynak olarak gördüğü zamanı, mümkün olan en verimli şekilde kullanmak için planlı hareket eder. Birlikte olduğu tüm tarafları da bu konuda motive eder.
Destekleyicilerinin tatminini şeffaf, dürüst, açık ve güvenilir bir davranış biçimi ile sağlayacağına inanır. Bu amaçla tüm destekleyicilerine aynı kalitede ve sınıf gözetmeksizin hizmet vermektedir.
Faaliyetlerinde bilimsel etik değerleri benimser tüm faaliyetlerinde karar oluşturmak için bu değerleri referans alır.
Ülkemiz sanayii kuruluşları tarafından üretilecek olan ilaç, kozmetik ve tıbbi cihaz ar-ge faaliyetlerini destekleyerek katma değeri yüksek innovatif ürün geliştirilmesine katkı sağlamayı hedef alır.

Prof. Dr. Canan AYKUT BİNGÖL
Yeditepe Üniversitesi Rektörü