Analitik Ölçümler

İnsanoğlunun daha rahat daha kolay daha konforlu yaşaması adına teknolojik pek çok gelişme sağlanmıştır. Teknolojik gelişmelerle çok etkili ürünler geliştirilirken insan sağlığına olan etkinin de incelenmesi başlıca parametrelerden biri olmuştur. Kişisel bakımdan, sağlık ürünlerine, gıda maddelerinden hijyen sağlayan ürünlere kadar çok büyük bir ölçekte benzeri incelemeler yapılmaktadır. Endüstriyel ürünlerin veya uygulamaların insan sağlığına etkisi, ürün ya da uygulamaların kullanım şekline göre çeşitli boyutlarda incelenebilmektedir. Bu incelemeler insana doğrudan olan etkilerden başlayıp sağlığa etkisi yadsınamayacak derecede önemli olan çevresel etkilere kadar genişletilebilmektedir.

Bu incelemelerde toksik etkiler, bu etkiye sebep olan maddelerin miktarının izlenmesi ile değerlendirilir. Bu maddelerin insan kullanımına sunulduğu ürün ya da uygulamalarda miktarlarının belirlenmesi, insan sağlığı için kritik olan eşik değerlere uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gereklidir. Yanı sıra, incelemenin şekline göre bu maddeler ve etkileri insan vücudu, kan gibi ilgili biyolojik sıvı ya da dokuda izlenebildiği gibi, sağlığa doğrudan ya da dolaylı etkisi olacak olan çevre örneklerinde de izlenmelidir. Sadece tehlikeli olan maddeler ve etkilerinin değil, doğrudan kullanıma sunulan tüm ürünlerde içeriğin belirtilen içerik bilgisine uyup uymadığının da kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla da yine içerik bilgisinde özellikle belirtilen madde ya da maddelerin özellikle piyasa gözetim denetimlerinde miktarları belirlenir ve karşılaştırmalar yapılır. Bu gibi maddelerin miktarlarının belirlendiği, insan ya da canlı kullanımında vücut düzeylerinin izlendiği tüm ölçümler Analitik Ölçümler olarak adlandırılmaktadır. YÜEF-İKTAL’de analitik ölçümler konusunda geniş bir skalada hizmet verilmektedir. Laboratuvar bünyesinde mevcut olan temel kimyasal analizler yanı sıra kromatografik, elektrokimyasal analizler gibi uygulamalar ile de analitik ölçümler yapılmakta, başvuruda bulunulan kurum kuruluş ya da organizasyonlara bilgi verilmektedir.