Tıbbi Kullanım İçin İnfüzyon Donanımı Testleri

İnfüzyon, farmasötik amaçla üretilen bir kimyasalın (ilaç,serum vb.maddelerin) yağ, alkol, su gibi bir çözücü içerisinde çözündürüldükten sonra belirli bir zaman içinde vücuda damar yolundan verilmesi olarak açıklanır. Tıbbi infüzyon ise serum fizyolojik gibi fazla miktarda olan sıvıları basınç altında olmaksızın, yalnız yer çekimi etkisiyle bedende çeşitli alanlara(beden boşluğu içine, deri altına, dokular arasına, damar içine) aktarma işlemidir.

Tıbbi kullanım için infüzyon donanımları vasıtasıyla insan vücuduna verilen ilaç, serum vb. farmasötik ürünler, bu iletim esnasında içerisinden geçtiği malzemeden bazı bileşenleri çözebilir. Bu maddelerin çözünmesi ise sağlık tehtidi içeren bir unsur olabilir. Çünkü her materyalin canlı organizma üstünde gösterebileceği bir toksik etki mevcuttur. Bir infüzyon donanımının yaygın kullanım amacıyla piyasaya sürülebilmesi için, çözünebilir maddelerin insan sağlığında bir tehdit unsuru içermemesi gerekmektedir. Bunun kontrolü için tıbbi kullanım için infüzyon donanımlarında insan vücudundaki dolaşım sistemini taklit eden bir çözelti ile ekstraksiyon yapılır.

Bu ekstrakt içerisinde de standartta belirtilen uv soğurması, asitlik-bazlık, kurutmada kayıp gibi deneyler yapılır. Elde edilen sonuçlar kriterleri karşılıyor ise, kullanım için uygunluk verilir. YÜEF-İKTAL’de Tıbbi Kullanım İçin İnfüzyon Donanımı Testleri konusunda hizmet verilmektedir.